Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

1. International Congress of Surgery of The Hand and Upper Extremity, page 14, İzmir, Turkey, (Abstract Volume), 1994. Sunu Adıyaman S, Ateş Y, Bektaş U, Ay Ş. Surgical treatment of acromioclavicular dislocation.
2. International Congress of Surgery of The Hand and Upper Extremity, page 14, İzmir, Turkey, (Abstract Volume), 1994. Sunu Demirtaş M, Uçar DH, Adıyaman S, Yıldız Y, Ay Ş : Surgical treatment of the hand and early results.
3. SICOT 20. World Congress. Final Program Book. Amsterdam, (Abstract Volume) 1996; p:540 Sunu Kınık H, Us AK, Sözen S, Ay Ş: Self locking tension band.
4. XIV. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. Ed Rıdvan Ege: 1996:217-219 Sunu Bektaş U, Ay Ş, Demirtaş M: radial sinir lezyonlarının eşlik ettiği humerus cisim kırıklarında cerrahi tedavinin yeri.
5. 5. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı. Editör Rıdvan Ege; 1996:336-338 Sunu Uçar H, Demiörs H, Ay Ş, Bilgin SS: Kienböck hastalığında rezeksiyon artroplasti, allogreft, kapitohamat füzyon ve skafoid dorsal kapülodez.
6. XV. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. Editör Rıdvan Ege: 1997:449-451 Sunu Gürkan İ, Selek H, Ay Ş, Demirtaş M: Anteroinferior glenohumeral instabilitede Bankart uygulamalarımız.
7. XVI. Ulusal klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG kongresi. 1999-Kayseri Sunu Uysal H, Müezzinığlu A, Ay Ş, Kılınç M, Ertürk Ö. Kümülatif travma hastalığının parçası olarak Karpal Tünel Senndromu
8. XVI. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. Ed Rıdvan Ege: 1999:477-479 Sunu Bektaş U, Ay Ş, Dokuzoğuz S: Tanı ve tedavi amaçlı el bilek artroskopi sonuçlarımız.
9. X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 2000 :sayfa 48 Sunu
Tekin K, Erek E, Demirer S, Ay S, Kıral H: Yüksek hızlı mermi ile oluşan ekstremite damar yaralanmaları
10. 1st joint meeting of EACA & AACA. Abstract book 2003: p130 Sunu
11. Acar H, Apaydın N, Ay Ş, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B: Clinical and anatomical patterns of posterior interosseous nevre paraliys.
12. 7. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özeti Kitabi; 2003 :sayfa 79 Sunu Apaydın N, Açar H, Ay Ş, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B: N. İnterosseoeus posterior paralizisinin klinik ve anatomik örnekleri.
13. Ankara Üniversitesi ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği El ve üst ekstremite anatomi kursu Mayıs-2003, ANKARA, Davetli Konuşmacı Elin intrinsik kasları ,
14. IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrrahi Kongresi, Kongre kitabı. 2004, sayfa 258-260 Sunu Ay Ş, Akıncı M, Kamiloğlu S, Erçetin Ö: Geç başvurmuş makrodaktili hastalarında uygulanan cerrahi bir girişim
15. IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrrahi Kongresi, Kongre kitabı. 2004, sayfa 262-265 Sunu Akıncı M, Ay Ş, Kamiloğlu S, Erçetin Ö: Üst ekstremite defktlerinin örtülmesinde kullanılmış olan orta büyüklükteki fleplerin karşılaştırılması.
16. Obstetrikal brakiyal pleksus yaralanmaları, Davetli Konuşmacı 13 Mart 2004, İSTANBUL * OBP de omuz problemleri ve tedavi yaklaşımlarımız * OBP de dirsek problemleri ve tedavi yaklaşımları
17. AO İleri Kursu, Eğitici ve Davetli Konuşmacı , 29-31 Ağustos 2004, BOLU * Radius Distal uç kırıkları * İntraartiküler distal humerus kırıkları
18. Prof Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu, Davetli Konuşmacı ,24-25 Şubat-2006, ANKARA * Diğer Tuzak Nöropatiler,
19. 10. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 25-28 Mayıs 2006, ANKARA Bilimsel Kurul Üyeliği
20. 8. Pediatrik Ortopedi Gezici İleri Eğitim Kursu, Davetli Konuşmacı 22 Kasım 2006, ANKARA Pediatrik yaş grubunda üst ekstremite travmaları,
21. III. Erciyes Ortopedi Günleri, El Cerrahisi Toplantısı, , 13-15 Mart Kayseri Dirsek Sertlikleri konusunda Oturum başkanlığı
22. Trabzon El Cerrahisi Toplantısı, Mayıs- 2007, TRABZON Vaka Tartışması
23. AO Temel Kursu, 26-30 Ocak 2007, ANKARA, Davetli Konuşmacı ve eğitici Ön kol Kırıkları
24. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007 Ankara Kongre Çalışma Grubu Üyesi, Özel Dal Günü komisyon üyesi, Sosyal Program komisyon üyesi, En iyi sözlü bildiri juri üyesi, El cerrahisi Özel Dal günü Davetli Konuşmacı , Parmak kırıkları
25. VI. Derviş Manizade Günleri, 16-17 Kasım 2007, İSTANBUL Davetli Konuşmacı Parmak Kırıkları
26. III. Ulusal rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007-İSTANBUL Oturum başkanlığı
27.. Üst Ekstremite Periferik Sinir Sempozyumu, 30 Kasım-2 Aralık 2007, Eskişehir, Davetli Konuşmacı Diğer Omuz ve boyun Bölgesi Tuzak Nöropatileri..
28. Prof Dr. Rıdvan EGE Akut El Yaralanmaları Kursu, 15-16 Aralık 2007,ANKARA tartışmacı Yumuşak doku, Tendon ve Damar Tamiri ve Rehabilitasyonu Vaka tartışması
29. AO pediatrik travma kursu, 18-19 Ocak 2007, İZMİR. Davetli Konuşmacı Proksimal radius kırıkları Distal radius kırıkları
30. AO temel kursu, 25-29 Ocak 2008 Ankara , Davetli Konuşmacı ve Eğitici Ön kol kırıkları
31. II. Temel Mikrocerrahi Kursu, 15-19 Nisan 2008, İstanbul, Davetli Konuşmacı Eğitici Sinir greft endikasyonları ve verici sahalar
32. Periferik sinir diseksiyon kursu, 30-31 Mayıs 2008-ANTALYA, Davetli Eğitici Aksiller bölge ve Quadrilateral space sendromu
33. XI. Ulusal El Cerrahi kongresi, Haziran 2008- İZMİR Bilimsel Kurul Üyeliği, Oturum başkanlığı, En İlginç olgum toplantısında, "Median sinirde plexiform nörofibrom olgu sunumu
34. Dirsek Cerrahi Kursu, bir günlük kapsamlı bilgi yenileme kursu, Haziran, 2008- İSTANBUL. Davetli Konuşmacı Posteiror interosseous sinir tutulumu,
35. AO El kursu, Ocak-2009, Ankara, Kurs başkanı, konuşmacı ve eğitici Eklem içi ve eklem dışı distal radius uç kırıkları Distal Radius Kırıklarında LCP uygulamaları Perilunat kırıklı çıkıklar Küçük kemik kırıklarında genel tedavi prensipleri Elin yumuşak doku defektlerinde lokal flep uygulmaları
36. AO Kursu, Kırık tedavisinde temel prensipler, Ocak 2009, Ankara, Davetli Konuşmacı Distal radius kırıkları ve ön kol kırıkları
37. 8. Köln Üniversitesi anatomi bölümü ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Temel ve Özel El Cerrahisi Kursu, Eğitici, 08-09 Mayıs 2009 Köln-Almanya
38. Prof Dr. Rıdvan Ege, 3. Temel El Cerrahisi Kursu, 20-22 Kasım 2009, ANKARA, Kurs düzenleyicisi ve Konuşmacısı karpal kemik kırk ve kırıklı çıkıkları
39. XXI. ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme-İZMİR, Travma özel dal günü, osteoporotik el bilek kırıkları, Panelist El Cerrahisi Özel Dal günü, Kubital Tünel Sendromu, panelist
40. IV. Ulusal rekonstruktif mikrocerrahi kongresi, 17-19 Aralık 2009, Antalya İlginç Olgular, yeni görüşler ve teknikler Davetli konuşmacı
41. 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2010-Antalya Kongre bilimsel sekreterya üyeliği, Bilimsel kurul üyeliği
42. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.D. "El Bileği Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar" , davetli konuşmacı, Osteoporoz ve radius distal uç kırığı varlığında tespit, 4-5Haziran 2010,İSTANBUL
43. AO travma, kırık tedavisinde temel prensipler, Davetli Konuşmacı, 21-25 Ocak 2011, ANKARA
Konu: Radius alt uç kırıkları
44. Türk el ve Üst ekstremite Cerrahisi, Doğumsal El ve Üst Ekstremite Anomalileri ve Pediatrik El Yaralanmaları Kursu Baltalimanı Hastanesi, İSTANBUL Davetli konuşmacı Radius alt uç kırıkları ve karpal kemik kırkları
45. 5. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 10-13 Mart 2011, "Distal radius ve ulna kırıklarının açık redüksiyon ve internal fiksasyon ile tedavisi" Davetli Konuşmacı ve Kurs eğiticisi
46. Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Kursu 7-8 Ekim 2011, Vaka tartışmacısı XXII ulusal Türk ve Ortopedi kongresi, El cerrrahi ve Mikrocerrahi Özel dal Günü, Sorunlu Falanks kırıkları ve tedavisi, Konuşmacı
47. 5. Ulusal Mikrocerrahi Kongresi, 2011 BODRUM; Periferik sinir cerrahisind edeğişen kavramlar, Davetli konuşmacı
48. AO Travma İleri Kursu 2012-ANKARA , Distal radius uç kırıkları, Açık kırıklarda yumuşak doku sorunları
49. X1. Temel mikrocerrahi kursu, 28 Şubat-3 Mart 2012, Kırıkkale, Temel mikro cerrahi aletleri, Konuşmacı, Eğitmen
50. 6. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Mart 2012, BURSA, Biceps brakialis Distal tendon rüptürleri, Konuşmacı
51. XIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, 21- 2012, ANKARA, El bilek Artroskopisi, Konuşmacı
52. XIII. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs 2012, GAZİANTEP, Medial ve lateral Dirsek İnstabiliteleri, Konuşmacı
53. Omuz ve Dirsek Çekirdek eğitim müfredat kursu, 12-13 Ekim 2012, KONYA- İzole bağ yaralanmaları Dirsek kırıklı çıkıkları İnstabiliteler Tanı ve Tedavi ,
54. AO Temel kırık tedavi prensipleri Kursu, 24-26 Ocak 2013 Ankara, Ön Kol kırıkları, Distal Radius Uç kırıkları, , Konuşmacı - Eğitimci
55. Prof Dr. Rıdvan Ege Akut El Yaralanmaları Kursu, 27-28 Eylül 2013, Ankara El Anatomisine Genel Bakış, , Konuşmacı
56. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatolji Kongresi, 29 Ekim-3 KAsım 2013, ANTALYA, On soruda el kırıkları -Çıkıkları, Oturum Başkanı
57. Ankara Tıp Ortopedi Günleri, 10-11 Ocak 2014 , ANKARA, Distal Radius Kırıkları, Kırığı Anlamak ( konuşmacı )
58. AO Temel kırık tedavi prensipleri Kursu, 18-21 Ocak 2013 Ankara, Ön Kol kırıkları, Distal Radius Uç kırıkları, , Konuşmacı - Eğitimci
59. 8. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 19-22 Mart 2014, Bilimsel Kurul Üyesi, Klavikula kırıkları Oturum Başkanı
60. 14. Ulusal ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 15-18 Mayıs 2014, Kongre Sekreteri