Dupuytren Hastalığı Nedir ?

Palmar fascianın nodüler ilerleyici kontaktürlerle karakterize tablosudur. Avuç içinde nodüller , parmaklarda eğilmeler ve hareket kısıtlılıkları ile seyreder.

Diyabetli hastalarda, Antiepileptik ilaç kullananlarda, alkol bağımlılarında, HIV (+) olanlarda sık gözlenir.

Hastalık yavaş seyirlidir. Hastalığın erken dönemlerinde özellikle avuç içerisinde 4. 5. Parmaklar hizasında ağrısız şişlikler nodüller ortaya çıkar. Zamanla hastalığın ilerlemesi sonucu hareket kısıtlılıkları parmaklarda ortaya çıkan eğrilikler belirginleşir. Hasta günlük hayatını etkileyen kısıtlamalarla karşılaşmaya başlar. Ellerini cebine sokmakta güçlük çeker, ellerini kullanması, küçük objeleri tutması ya da kullanması zorlaşır.

Bölgesel kortizon enjeksiyonları denemiş ancak çok faydalı olmadıkları izlenmiştir. Günümüzde ülkemizde olmamakla birlikte Kollojenaz Enjeksiyonları ile başarılı sonuçlar bildirilmektedir.

Cerrahi tedavi genellikle avuç içinde (Metakarpofalengeal eklemde) 30 derece üzerindeki eğriliklerde gerekli görülmektedir. Bunun kolay değerlendirilmesi için masa testi tanımlanmıştır. Masa testinde el masa üzerine konur avuç içi masaya temas etmiyorsa cerrahi tedavi mutlaka düşünülmelidir.

Cerrahi Tedavi (30 derece üzeri MP fleksiyon 20 derece üzeri PIP eklem fleksiyonu) (fonksiyon kaybı önemli piyano vs) Amaç tüm Dupuytren dokusunun çıkarılması değil gevşetmedir.

Cerrahi müdahalenin gecikmesi ameliyatın zorluk derecesini ve ameliyattan elde edilecek başarıyı direk olarak etkiler.


 

 
post-img