Femur Başı Nekrozu

Femur başı avasküler nekrozu; kemiğin kan dolaşımının travmatik veya travmatik olmayan sorunlar nedeniyle bozulması sonucunda, kemik dokunun canlı hücrelerinin ölümü ile seyreden ve femur başında çökme ve erken eklem dejenerasyonu ile sonuçlanan patolojik bir süreçtir.

Avasküler nekroz oluşumunda rol oynayan çok sayıda faktör olduğu ortaya konulmuş olmakla birlikte; alkolizm, aşırı steroid kullanımı, travma, dolaşım sorunları, orak hücreli anemi, dekompresyon hastalığı ve Gaucher hastalığı en sık karşılaşılan etyolojik nedenlerdir.

Bazı olgularda etyolojisi belli değildir. Kemiğin belirli bir bölgesi kan desteğinden tamamiyle yoksun kaldığı zaman, o bölgedeki kemik hücreleri ölür ve bu da nekroza yol açar. Başlangıçta sağlam olan eklem kıkırdağı, mekanik olarak basınç altında kalmanın da etkisiyle zamanla nekroze olur ve artrit tablosu gelişir.

Nekrotik süreci engellemek zor olduğundan, hastalığın tedavisi oldukça güç ve sorunludur. Tedavide, hastalığın tanısının konduğu zamandaki evresine göre farklı yöntemler uygulanabilir.

 

 
post-img