Kienböck Hastalığı Nedir ?

Kienböck Hastalığı nedir?

El bileğinde Lunat kemiğin kanlanmasında bozulma sonrası gelişen, kemikte skleroz ve çökme ile seyreden bir hastalıktır. Lunat kemiğin çökmesi, ilk olarak 1843’ de Peste tarafından anatomik örneklerde tanımlandığı söylenmektedir. Bir radyolog olan Robert Kienböck, 1910’ da hastalığın, lunat kemiğin kanlanmasının azalmasıyla sonuçlanan, tekrarlayan travmalara sekonder meydana geldiği teorisini öne sürdüğü bilinmektedir.
Kimlerde Gözlenir?
20-40 yaşlar arasında görülür. Erkeklerde daha sık görülmektedir (Erkek/Kadın = 2/1). Dominant el bileğinde ve elleriyle iş yapanlarda meydana gelir.

Hastalığın nedenleri
Birçok direkt ve indirekt nedenler ileri sürülmüştür. Hastalığın nedeni halen netlik kazanmamıştır.
- Kienböck’ün, hastalığın lunat kemiğin tek basit travmasından ziyade kronik, tekrarlayıcı travmalar sonrası oluştuğu söylenmektedir.
- Venöz konjesyona bağlı kan akımının bozulması da Kienböck hastalığının bir nedeni olarak ileri sürülmüştür.
- Negatif ulnar varyans ulnar kısalığın radiolunat eklem üzerinden geçen yükü arttırarak avasküler nekroza yol açtığını savunduğu söylenmektedir.
- Kortikosteroid kullanımı, septik emboli, orak hücreli anemi, gut, karpal koalisyon ve serebral palsi gibi durumların birlikteliğinde de Kienböck hastalığı bildirilmiştir.
Öne sürülen dış faktörler, kapitat yük aktarımını, lunat yüklenmesini, ulnar varyansı, yüklenme tipini ve lunat yüklenmesini arttıran instabiliteyi içerir.
İntrensek faktörler, küresel şekilli lunat kemik kalitesi, mineralizasyon ve morfolojisini, lunatın vasküler anatomisini içerir.

Kienböck Hastalığının bulguları nelerdir?
Erken dönem Kienböck hastalığı olan hasta, el bileği dış tarafında sinsi başlangıçlı ağrıdan yakınır. Hastalığın ilerlemesi ile ağrı şiddetlenir, krepitasyon ve sertlik meydana gelebilir.
El bileği dış tarafında hassasiyet sık görülen bir bulgudur.
Kavrama gücü ve el bileği eklem hareket açıklığı hastalığın şiddetine bağlı olarak değişik derecelerde etkilenir.

Kienböck Hastalığının tanısı nasıl konur?
Kienböck hastalığının tanısı radyolojik olarak konur. Direk grafilerde, kemikte bir kırık görülebilir, fakat daha çok karakteristik olarak erken evrelerde dansitede artış, skleroz, geç evrelerde fragmantasyon ve kollapsın görülmesidir. Tanı ve tedavinin planlanmasında Lichtman sınıflaması kullanılır.
Direk grafilere ek olarak, Kienböck hastalığı tanısında sintigrafi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme yardımcı olabilir. Manyetik rezonans görüntüleme, avasküler nekrozun erken tanısında seçilen görüntüleme yöntemidir.
Kienböck hastalığı erken evresinde trabeküler kemik hasarı gelişmeden tanı koydurabilmesi nedeniyle, düz radyografi ve bilgisayarlı tomografiden üstün olduğu belirtilmiştir.