Ortopedik Travma Tedavileri

Ortopedik travma cerrahisi

Kemik kırıkları çeşitli şekillerde sınıflanabilirler;
a) Anatomik Lokalizasyona Göre; Suprakondiler,femur cisim,fibula distal,collum femoris
b) Kırık Hattının Yönüne Göre; Transvers,oblik,spiral
c) Kırığın Lineer veya Parçalı Olmasına Göre
d) Kırığın Dış Ortamla Temasına Göre: Açık,kapalı

Kemiklerinden biri veya birkaçı kırıklan hasta ağrı , hassasiyet, fonksiyon kaybı, deformite anormal hareket veya krepitasyon, ilave nörovasküler yaralanmalar la karşımıza gelebilir. Kliniğimizde kompleks kırık, çıkık ve kemik, eklem ve yumuşak doku yaralanmalarının tedavisi yapılmaktadır

 

 
post-img