Yayımlanan Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Ay S, Tekdemir I, Sayli U, Elhan A, Erbil KM, Basar R. Relation of the radial nerve with the sulcus nervi radialis: a morphometric study. Okajimas Folia Anat Jpn. 1999 Oct;76(4):197-202.
2. Ay S, Bektas U, Yilmaz C, Diren B. An unusual supracondylar process syndrome. J Hand Surg [Am]. 2002 Sep;27(5):913-5.
3. Ay S, Akinci M. Primary transposition of digital nerves into muscle in second ray amputation: a possible answer for neuroma formation. Tech Hand Up Extrem Surg. 2003 Sep;7(3):114-8.
4. Bektas U, Ay S, Yilmaz C, Tekdemir I, Elhan A. Spinoglenoid septum: a new anatomic finding. J Shoulder Elbow Surg. 2003 Sep-Oct;12(5):491-2.
5. Subasi M, Ay S, Tuzuner T. Transection of the ulnar nerve as a complication of two-portal endoscopic carpal tunnel release. Isr Med Assoc J. 2004 Jul;6(7):443-4
6. Akinci M, Ay S, Ercetin O. Surgical treatment of macrodactyly in older children and adults. J Hand Surg [Am]. 2004 Nov;29(6):1010-9.
7. Ay S, Akinci M, Ercetin O. The Brooks and Graner procedure for treatment of chronic tendinous mallet finger deformity. Tech Hand Up Extrem Surg. 2004 Mar;8(1):21-4.
8. Ay S, Akinci M, Kamiloglu S, Ercetin O. Open reduction of displaced pediatric supracondylar humeral fractures through the anterior cubital approach. J Pediatr Orthop. 2005 Mar-Apr;25(2):149-53.
9. Ay S, Apaydin N, Acar H, Akinci M, Piskin A, Tekdemir I, Elhan A. Anatomic pattern of the terminal branches of posterior interosseous nerve. Clin Anat. 2005 May;18(4):290-5.
10. Akinci M, Ay S, Kamiloglu S, Ercetin O. [External rotation osteotomy of the humerus for the treatment of shoulder problems secondary to obstetric brachial plexus palsy. Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(4):328-33.
11. Akinci M, Ay S, Kamiloglu S, Ercetin O. Lateral arm free flaps in the defects of the upper extremity--a review of 72 cases. Hand Surg. 2005;10(2-3):177-85
12. Akinci M, Ay S, Kamiloglu S, Ercetin O. The reverse posterior interosseous flap: A solution for flap necrosis based on a review of 87 cases. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2006;59(2):148-52.
13. Ay S, Akinci M, Ercetin O. The anterior cubital approach for displaced pediatric supracondylar humeral fractures. Tech Hand Up Extrem Surg. 2006 Dec;10(4):235-8.
14. Ay S, Akinci M, Sayin M, Bektas U, Tekdemir I, Elhan A. The axillary sheath and single-injection axillary block. Clin Anat. 2007 Jan;20(1):57-6

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Us AK, Bektaş U, Ay Ş, Çiftçi W: Morphometric evaluation of lower thoracic and lumbar vertebrae by CT analysis. J. Turkish Spinal Surg. 1993;4(1):1-2 (Uluslararası 3. omurga cerrahisi kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.
2. Kınık H, şanlıdilek U, Yazar T, Ay Ş: A study about lumbar vertebral pedicle diameter measurement from direct radiograms. J. Turkish Spinal Surg. 1993;4(1):3-4 (Uluslararası 3. omurga cerrahisi kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
3. Ay Ş, Us K, Bektaş U, Yazar T: The surgical treatment of spondylosis by Morcher Screw. J. Turkish Spinal Surg. 1993;4(1):27-28 (Uluslararası 3. omurga cerrahisi kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
4. Ay Ş, Bektaş U, Uçar H, Mergen E: The early results of thoracolumbar fractures which treated with TSRH system. J. Turkish Spinal Surg. 1993;4(3):40-41 (Uluslararası 3. omurga cerrahisi kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.
5. Bektaş U, Ay Ş, Us K, Yazar T: The early Kaneda spinal instrumentation. J. Turkish Spinal Surg. 1993;4(4):124-125 (Uluslararası 3. omurga cerrahisi kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
6. Adıyaman S, Ateş Y, Demirörs H, Ay Ş: Treatment of fractures of the tibial pilon. J Ankara Medical School 1994;(16)1:907-914 (XIII. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde sözlü olarak sunulmuştur.
7. Demirtaş M, Ay Ş, Bektaş U, Ülkar B, Bilgin S: Subtrokanterik kırıkların tedavisinde farklı iki yöntemin karşılaştırılması. (95 dereceli AO kondil plağı ile 95 dereceli DCS) Hacettepe Ortopedi Dergisi 1994;(4)3:125-132
8. Ay Ş, Bektaş U, Kınık H, Ateş Y, Mergen E: Femur proksimal uç kırıklarında DCS (Dynamic Condylar Screw) uygulamalarımız. Hacettepe Ortopedi Dergisi 1994;4(4):163-170
9. Ay Ş, Ateş Y, Bektaş U, Ülker B, Korkusuz Z: Trokanterik bölge kırıklarında 135 dereceli kompresyon vidalı (DHS) uygulamalarımız. Acta Orthop Traumatol Turc 1995;29:124-128
10. Us K, Ay Ş, Bektaş U, Gürkan İ, Çiftçi E: The use of CT in determining of the vertebral morphology and in preoperative planning in spine surgery. J Turkish Spinal Surg 1995;4 (6):171-173
11. Demirtaş M, Ay Ş, Bektaş U, Ateş Y, Adıyaman S: Akromiyoklaviküler eklemin III. Derece seperasyonunun cerrahi tedavisi. Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1995;6(10):22-25 (Uluslararası el ve üst ekstremite cerrahisi kongresinde sözlü olarak sunulmuştur.
12. Ay Ş, Us K, Bektaş U, Uçar H, Mergen E: Bilateral travmatik humerus proksimal epifiz seperasyonu. ( bir olgu sebebiyle). Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1995;6(10):32-35
13. Adıyaman S, Demirtaş M, Bektaş U, Ay Ş: Konjenital metatarsus varus deformitesinde tarsometatarsal ve intermetatarsal kapsülotominin yeri. Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1995;6(11):70-72
14. Erdemli B, Bektaş U, Ay Ş, Güzel B: Çocuklardaki deplase suprakondiler humerus kırıklarının cerrahi tedavisi. Türkiye Tıp Dergisi 1995;2(2):91-94
15. Demirtaş M, Bektaş U, Ay Ş, Ülkar B, Adıyaman S: Humerus cisim kırıklarının tedavisinde AO plağı. Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1995;6(11):44-46
16. Ay Ş, Demirtaş M, Sağlık Y, Mızrak B: Kemik ve yumuşak dokunun tümoral lezyonlarında ince iğne aspirasyon biyopsisinin önemi. Türk hematoloji-onkoloji Drrgisi 1996;6(2):87-91
17. Ay Ş, Bektaş U, Bilgin S, Yıldız Y, Sepici B ve ark.: Total kalça protezi uygulanan hastalarda DVT proflaksisisi için kullanılan enoksoparin’e tolerans. (çok merkezli bir çalışma). Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1996;7(12):4-7
18. Erdemli B, AY Ş, Bektaş U, Mergen E: Montegia kırıklı-çıkığı’nın cerrahi tedavisi. Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1996;7(13):61-63
19. Us K, Sözen S, Ay Ş, Mergen E: Olekranon kırıklarında dikey halkalı kilitli Kirschner telleri ile kilitli gergi bandı uygulaması. Hacettepe Ortopedi Dergisi 1998;8(1):26-29
20. Ay Ş, Sözen S, Yıldız Y, Sağlık Y: Basit kemik kistinde asit fosfataz ve alkalen fosfataz seviyelerinin etyopatolojik anlamı. Hacettepe Ortopedi Dergisi 2000;10(3):96-98
21. Ay Ş: Posterior interoseoz sinirin terminal dallarının anatomik şeması. Anatomik bir çalışma. Türkiye Klinikleri, Tıp Bilimleri Dergisi 2003;23(6):459-463
22. Ay Ş, Uysal H: Vibrasyonun periferik sinirlere olan etkisi. Elektrofizyolojik bir çalışma. İnsizyon Cerrahi Bilimler dergisi, 2003;6(3):147-151
23. Ay Ş, Akıncı M, Bektaş U. Distal radius kırıklarının tedavisinde plak ve vida uygulamalarında güncel yaklaşımlar. TOTBİD dergisi, 2005. cilt 4, sayı 1-2
24. İrgit K. Taşbaş BA, Ay Ş: Konjenital Ayak Başparmak sorunları. TOTBİD dergisi 2009. 8(3)
25. Açar H, Bektaş U, Ay Ş: Dirsek eklem anatomisi ve instabilite. TOTBİD dergisi 2011;10(1):7-174
26. Ay. Ş, Bektaş U, Güner D: Gecikmiş fleksör tendon yaralanmalarında tamir ve rekonsruksiyon. Türkiye Klinikleri Ortopedi Özel Sayısı 2011;4(2):21-30
27. AY Ş, Güner D, Bektaş U, Demirtaş M. Sporcularda el tendon yaralanmaları. TOTBİD dergisi, 2012;11(4):319-331